Wojciech Deska – rzeczoznawca majątkowy i biegły sądowy w zakresie wyceny nieruchomości

Właścicielem kancelarii jest mgr Wojciech Deska – rzeczoznawca majątkowy i biegły sądowy w zakresie wyceny nieruchomości. Wojciech Deska specjalizuje się w określaniu wartości nieruchomości dla różnych celów, określaniu innych praw do nieruchomości (w tym użytkowania wieczystego i służebności) oraz wycenie szkód na nieruchomościach (w tym szkód powstałych w wyniku pożaru lub zalania). 

Jako biegły sądowy przy Sądach Okręgowych w Gdańsku i Słupsku, Wojciech Deska zajmuje się między innymi sporządzaniem opinii o wartości nieruchomości będących przedmiotem postępowań sądowych, opinii o wartości nakładów na dane nieruchomości oraz o wysokości wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

Mgr Wojciech Deska to ceniony specjalista w swojej dziedzinie, którego wiedza i profesjonalizm od lat doceniane są przez Klientów kancelarii. Do każdej wyceny podchodzi indywidualnie i z dużym zaangażowaniem, zapewniając najlepszą możliwą obsługę na rynku.