Wycena nieruchomości dla klientów prywatnych, instytucjonalnych i przedsiębiorstw

domek

Kancelaria oferuje profesjonalną wycenę nieruchomości różnego typu (w tym także rolnych i leśnych) dla Klientów prywatnych i przedsiębiorstw. Firma specjalizuje się w wycenie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, nieruchomości w trakcie budowy lub rozbudowy oraz określaniu wartości nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości. Kancelaria świadczy usługi wyceny dla celów zwrotu nakładu, zabezpieczenia wierzytelności i dla potrzeb skarbowo-podatkowych oraz prowadzi wyceny w celu aktualizacji opłat za trwały zarząd lub opłat za wieczyste użytkowanie.


W ofercie kancelarii znajdą Państwo również wyceny dla określenia wartości prawa użytkowania, służebności, renty i prawa dożywocia, wycenę nieruchomości jako środków trwałych jednostek gospodarczych oraz wycenę składników majątkowych i zorganizowanych części przedsiębiorstwa wnoszonych aportem do spółek prawa handlowego.

Firma świadczy usługi wyceny gruntów (w tym gruntów pokrytych wodami stojącymi) oraz maszyn i urządzeń trwale z nimi związanych.

Kancelaria zajmuje się także wycenianiem szkód na nieruchomościach, polach i uprawach, w tym szkód spowodowanych pożarem lub zalaniem.

Wykonujemy inwentaryzacje lokali (i budynków) mieszkalnych i niemieszkalnych, w tym również sporządzamy dokumentację niezbędną do uzyskania zaświadczenia o samodzielności lokalu.

Zachęcam do kontaktu w celu omówienia szczegółów współpracy. Firma świadczy usługi na terenie województwa pomorskiego, a także kujawsko-pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego.