Wykształcenie, szkolenia i członkostwa

podpisywanie dokumentówZachęcam do zapoznania się z informacjami o wykształceniu, odbytych szkoleniach oraz świadectwem nadania uprawnień.

Wojciech Deska jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego, na którym ukończył studia licencjackie oraz magisterskie na kierunku Finanse i Bankowość.

W 2008 r. roku ukończył studia podyplomowe na kierunku Wycena nieruchomości, prowadzone przez Wyższą Szkołę Bankową w Gdańsku.

W 2013 r. ukończył studia na kierunku Funkcjonowanie Strefy Euro – międzywydziałowe studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim organizowane i prowadzone we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim.

W 2013 r. Wojciech Deska otrzymał świadectwo nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, uzyskując tytuł rzeczoznawcy majątkowego, uprawniający do wykonywania działalności zawodowej w zakresie określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomościami.

W 2015 r. otrzymał świadectwo zdania egzaminu z zakresu „Wycena nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych”. Egzamin został przeprowadzony przez Związek Banków Polskich z wykorzystaniem zasad Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej.

Dzięki branżowemu wykształceniu, bogatemu doświadczeniu i pasji do swojej pracy, Wojciech Deska jest jednym z najlepszych specjalistów w swojej dziedzinie.